Be always a newbie...

Tag tool

Sử dụng OSWatcher để monitor performance hệ thống

OSWatcher (oswbb) là 1 tập các shell scripts dùng để thu thập, lưu trữ lại các thông tin về OS, network nhằm hỗ trợ phân tích các vấn đề liên quan tới performance hệ thống. Đây là công cụ được… Continue Reading →

Công cụ oratop

oratop là 1 công cụ monitor database Oracle nhỏ gọn, chạy trên nền tảng Linux dưới giao diện dòng lệnh. Công cụ này hỗ trợ database từ phiên bản 11gR2 trở lên, và có thể download về từ Metalink. oratop cho… Continue Reading →

ADRCI không xóa log listener

Ở bài này chúng ta đã biết được công cụ ADRCI sẽ xóa log tự động định kỳ, nhờ vậy ta không cần phải quan tâm đến việc rotate log thủ công nữa.    Khi ta kiểm tra thì listener… Continue Reading →

Sử dụng công cụ Toad for Oracle để quản trị database (P1)

Toad for Oracle là 1 trong những phần mềm quản trị database Oracle có tiếng trên thế giới. Trước đây Toad là sản phẩm của Quest software, sau này Dell mua lại Quest software, và Toad trở thành con của… Continue Reading →

Sử dụng ADRCI để xóa trace log trên Oracle Database 11g

adrci (Automatic Diagnostic Repository Command Interpreter) là 1 công cụ dòng lệnh mới có ở 11g để hỗ trợ thao tác với log file. Từ version 11G, các thư mục log của Oracle database đã thay đổi, không còn nằm hoàn… Continue Reading →

SQL*Plus cơ bản

SQL*Plus là công cụ quản trị database cơ bản nhưng thuộc dạng “dzữ dội” nhất mà DBA Oracle nào cũng cần phải dùng để quản trị hệ thống. Khi cài đặt database software hoặc cài đặt client trên máy tính, SQL*Plus… Continue Reading →

Active Spotlight on Oracle version 9.0.0.421

Spotlight là 1 công cụ hỗ trợ theo dõi performance database, hỗ trợ phân tích chẩn đoán lỗi/sự cố khá hay nằm trong bộ phần mềm Toad của Dell Software (trước là của Quest Software, sau này Dell mua lại công… Continue Reading →

Công cụ tra lỗi OERR

OERR là 1 công cụ hỗ trợ tra lỗi nhanh trên Unix/Linux, đi kèm khi cài đặt Oracle DB software. Công cụ này là 1 shell script nằm trong ORACLE_HOME/bin, do đó muốn gọi OERR phải set biến ORACLE_HOME, hoặc chỉ… Continue Reading →

Giữ kết nối từ SecureCRT tới server

Thỉnh thoảng nếu ta không thao tác trên SecureCRT 1 khoảng thời gian, server sẽ coi session từ client SecureCRT là idle và disconnect, làm ta phải thực hiện kết nối lại. Việc này có thể gây ra nhiều phiền… Continue Reading →

Một số công cụ SSH client, FTP client

SSH client đơn giản là phần mềm dùng giao thức  Secure shell – SSH để kết nối đến 1 máy tính khác từ xa, thường là dùng để thao tác, điều khiển máy tính đó. FTP client thì dùng để upload/download… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑