Be always a newbie...

Tag virtualbox

Clone máy ảo VirtualBox

Nếu mỗi lần cần 1 máy ảo mới ta lại tạo máy ảo rồi cài lại thì rất mất công. Sau khi đã cài Linux và cài Guest Additions, ta nên clone máy ảo đó ra để sau này muốn nghịch… Continue Reading →

Cài Guest Additions cho máy ảo VirtualBox

Thường thì trong và sau khi cài máy ảo VirtualBox xong, muốn trỏ chuột thoát ra khỏi máy ảo ta phải nhấn phím Host – phím Ctrl bên phải. Việc này lâu dài có thể gây bất tiện trong thao… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑