Be always a newbie...

Tag vocabulary

[English] Members of the family

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ vựng liên quan đến gia đình (family). Các thành viên trong gia đình (family members) còn được gọi là những người thân (relatives) của bạn. Bạn có gia đình… Continue Reading →

[English] The Alphabet

Bài đầu tiên về chủ đề English, chúng ta sẽ cùng … học lại bảng chữ cái. Mục tiêu của mình là sẽ luyện lại tiếng Anh 1 cách bài bản và nghiêm túc. Mình đã từng rất khá tiếng… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑